Структура на РУО-Враца

Име
Фамилия
Длъжност
Телефон
Галина
Евденова
Началник РУО
092/622282
Митонка
Червеняшка
Началник отдел „ОМДК”
092/663298
Миглена
Василева
Началник отдел "АПФСИО"
092/627398 в 405
Eвелина
Любомирова
Технически сътрудник-касиер
092/624643
Даринка
Христова
Старши експерт по организация на средното образование
092/627398 в406
Лорета
Колева
Старши експерт по организация на средното образование
092/663298

 

 

 

 
 
Пламенка
Ангелова
Старши експерт по начално образование
092/627398 в305
Диана
Цветкова
Главен счетоводител
092/627390
092/627398 в404
Соня
Дамянова
Старши експерт по български език и литература
092/627398 в401
Пенка
Митова
Старши експерт по информационно осигуряване
092/627394
Светла
Терзийска
Старши експерт по анализ на информацията
092/627394
Богдана
Христова
Старши експерт по природни науки и екология
092/627398 в401
Александър
Стефанов
Счетоводител
092/627390
092/627398 в404
Румяна
Цветкова
Старши експерт по ОНГОР
092/627398 в402
Росенка
Кабатлийска
Старши експерт по чужд език и по майчин език
092/627398 в406;
 
Мария
Вачева
Гл.специалист "Човешки ресурси"
092/627398 в304
Гергана Василева Старши експерт по математика 
092/627398 в402
 
Петя Личева Старши експерт по професионално образование и обучение 092/627398 в401

© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio