Община Враца

 

Община  Населено място  Име на училището  Директор  Телефон
Училища
Враца  Враца  НУ "Иван Вазов"  Таня Георгиева 092/626243 
Враца  Враца  НУ "Иванчо Младенов"  Милена Тошева  092/623197 
Враца  Враца  НУ "Св. Софроний Врачански"  Антоанета Сиракова  092/621449 
Враца  Враца  ОУ "Васил Левски"  Румен Петков  092/624124 
Враца  Враца  ОУ "Св.св.Кирил и Методий"  Невена Димитрова  092/621453 
Враца  Баница  ОУ "Христо Ботев"  Теменужка Томчовска  09112/2282 
Враца  Враца  ПМГ  Татяна Василева  092/624726 
Враца  Враца  ЕГ "Йоан Екзарх"  Валентина Михайлова 092/621579 
Враца  Враца  СОУ "Васил Кънчов"  Димитър Марков  092/620527 
Враца  Враца  СОУ "Козма Тричков"  Нели Борчева  092/624287 
Враца  Враца  СОУ "Никола Войводов"  Галина Витанова  092/621514 
Враца  Враца  СОУ "Отец Паисий"  Красимир Данов  092/621045 
Враца  Враца  СОУ "Христо Ботев"  Виктор Кръстев  092/623549 
Враца  Враца  СУ "Св. Климент Охридски"  Даниела Велкова  092/626507 
Враца  Девене  ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"  Ваня Климова  09182/2275 
Враца  Паволче  ОУ "Хр. Ботев"  Веселин Ненов  09189/2260 
Враца  Тишевица  ОУ"Св.Кл.Охридски"  Димитър Костов  09119/2261 
Враца  Враца  ПГТР  Румяна Петрова 092/648046 
Враца  Враца  ПГ "Димитраки Хаджитошин"  Анелия Лалова 092/645591 
Враца  Враца  ПТГ "Н.Й.Вапцаров"  инж. Станислав Савов  092/642128 
Враца  Враца  СОУ с проф.квалификация  Елеонора Дончева 092/661402 
Враца  Враца  ПУ " Д-р П.Берон "  Илияна Янинска  092/624531 
Детски градини
Враца  Враца  ЦДГ "Вълшебница"  Маринела Василева  0882472531
Враца  Враца  ОДЗ "Славейче"  Петя Долапчиева  0884309624 
Враца  Враца  ЦДГ "Българче"  Таня  Борисова   0882472317 
Враца  Враца  ЦДГ "Щастливо детство"  Валентина Илиева 0884314571
Враца  Враца  ОДЗ "ЕТК"  Елена Найденова  0884308965 
Враца  Враца  ОДЗ "Знаме на мира"  Анжела Илиева  0884309256 
Враца  Враца  ЦДГ "Дъга"  Даниела Александрова  0884308731 
Враца  Враца  ЦДГ "Слънце"  Дора Младенова 0884314532
Враца  Враца  ОДЗ "Звънче"  Николинка Гигова  0884309134 
Враца  Враца  ЦДГ "Европейчета"  Марияна Ангелова  0884308937 
Враца  Враца  ОДЗ "Люляк"  Румяна Панталеева 0884309273  
Враца  Враца  ОДЗ "Детска Вселена"  Клавдия Костова 0884308247 
Враца  Враца  ОДЗ"Детски свят"  Иванка Динкова  0884314589 
Враца  Враца  ОДЗ"Звездица"  Анелия Маринова  0884308527 
Враца  Враца  ОДЗ"Зора"  Мариела Георгиева 0884315016 
Враца  Враца  ОДЗ"Брезичка"  Елка Петкова  0884314581 
Враца  Враца  ОДЗ "Радост"  Диана Александрова Стоянова 0884316481 
Обслужващи звена
Враца  Враца  ЦРД  Петранка Гушанска  092/624338 
Враца  Враца  Средношколско общежитие Венислава Петкова  0884896173
Враца  Враца  Ресурсен център  Галина Статкова  092/621569 

 


© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio