Признаване на документи от чужди държави

Признаване на документи

ПРАВИЛА за работа на експертната комисия по признаване на училищно обучение, образование и професионална квалификация, съгласно Наредба №11 от 01.09.2016г. за оценяване на резултатите на учениците, изд. от Министерство на образованието и науката

Заявление за признаване на повишаване на квалификацията

Устно заявление за признаване на повишаване на квалификацията

Заявление за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

Протокол за приемане на устно заявление за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

Заявление за признаване на завършени етапи на училищно обучение (от VІІІ клас до ХІІ клас) или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на МПС

Протокол за приемане на устно заявление за признаване на завършени етапи на училищно обучение (от VІІІ клас до ХІІ клас) или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на МПС

Ценоразпис за стойността на пощенската услуга за доставка на документни пратки на територията на Република България

Ценоразпис за стойността на пощенската услуга за международни препоръчани пратки

Списък на страните по Хагската конвенция

Списък на страните, с които България има сключени двустранни договори за правна помощ


© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio