Tерминално устройство за извършване на плащане

С цел подобряване качеството на административните услуги, предоставяни от Регионално управление на образованието-Враца и в изпълнение на чл.4 от Закона за ограничаване на плащанията в брой е внедрен ПОС терминал за събиране на такси от граждани на територията на РУО-Враца. Устройството работи със следните карти: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro и се намира в стая 302 на РУО-Враца.


© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio