Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

С цел улесняване на комуникацията между участниците в дейностите за изпълнение на Решение № 373/05.07.2017 г. на Министерски съвет за създаване на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст е създадена Координационна схема на Механизъм за съвместна работа на институциите на територията на всяка област. В област Враца работят 41 екипа, в които влизат представители на РУО-Враца, общини, детски градини, училища, МВР, Социално подпомагане.

Телефонната линия за подаване на сигнали 0800 10 112, както и електронната поща obhvat@mon.bg.    


© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio