ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ - 2018/2019 г.

Свободни места след трето класиране на ученици след завършено основно образование в училищата от област Враца за уч. 2018/2019 г.

Свободни места за трето класиране на ученици след завършено основно образование в училищата от област Враца за уч. 2018/2019 г.

Достигнати минимални и максимални балове след пърни етап на класиране на ученици в VIII клас за уч. 2018/2019 г.

Списък на паралелките от област Враца, в които ще се извършва държавен план-прием в VIII клас за уч. 2018/2019  година 

Образец на заявление за подаване на докумeнти за участие в класирането след завършен VII клас /печати се двустранно/

Подаване на заявление за участие в класиране след завършен VII клас за учебната 2018/2019 г.

Резултатите от националните външни оценявания (НВО) по български език и литература и по математика след VII клас са публикувани на сайта на МОН и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/. Проверката се осъществява с входящия номер и код за достъп от служебната бележка за допускане до изпит.

График на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование за уч. 2018/2019 година

Заповед за утвърждаване на държавния план - прием в  в общинските профилирани и професионални гимназии, в държавните професионални гимназии, в паралелките с профилирана подготовка в средните училища и  за  паралелките с професинална подготовка в обединените училища, в средните училища, в профилираните гимназии и в  V клас в гимназиите по чл. 38, ал. 3 от ЗПУО  в област Враца


© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio