Горещ телефон

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС"

Национална програма „Без свободен час“ – модул „Без свободен час в училище“ и модул „Без свободен час в детската градина“

РУО  -Враца изготвя, поддържа и актуализира банка кадри за заместващи учители на отсъстващите от учебни занятия учители в училищата от област Враца

Банката кадри се попълва:

- чрез информация от директорите на училищата;

- чрез заявки от самите кандидати за участие;

- чрез събрана по друг начин информация от РУО.

Банката кадри се разработва по общини и населени места и се поддържа и актуализира от

 инж. Светла Терзийска  ст.експерт по АИ в РУО-Враца  тел. 092/627394 и съдържа:

- трите имена на лицето;

- правоспособност/специалност по диплома;

- последно училище, където е работил;

- настоящо положение (безработен учител, пенсиониран учител, студенти по съответната

специалност или други);

- адрес и телефони за връзка.

Заявленията за участие в банката кадри на безработни учители, студенти и пенсионери  са на разположение в РУО-Враца, ст. 302

 

.


© 2006 Регионален инспекторат по образованието - Враца
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio